Municipis Salins Sostenibles

Resum de les sessions efectuades

15 seminaris cívics

Trobades efectuades del 25 d’abril de 2018 fins al 24 de març de 2024

Relació de tertulians
Relació de (18) ponents
Resum del cicle
Recopilació de (29) idees oportunitat

Relació de tertulians

Argelaguet, Rosa – Badia, Enric – Bonet, Lluís-Busquets, Joan – Cabra, Guillem – Cabra, Ramon- Capdevila, Jaume – Centelles, Pep – Claramunt, Jordi – Casóliva, Magda – Cullarés, Marta – Casanovas, Bernat C – Escayola, Valentí – Espinal, Jaume – Estrada, Ramón – Estruch, Ferran – Estruch, Miquel – Ferrer, Clara- García, Amadeu – García, Andreu – García, Antonio – Leal, Toni – Ludevid, Jordi – Macià, Toni – Manalbens, Valentí – Manau, Brígida – Mellado, Armando – Montraveta, Josep – Morros, Martí – Oriols, Lluís – Picanyol, Josep – Prat, Jordi – Sala, Ignasi – Saldoni, David – Sanmartí, Joan – Sibila, Salvador – Soler, Josep – Ramirez, Noelia – Relat, Albert – Ribalta, Oriol – Rico, Xavier – Roca, Joan – Vila, Toni – Villar, Joan – Viu, Isidre.

…i de ponents (18)

Ludevid, Jordi – Rueda, Salvador – Cuchi, Albert – Silva, Manuel – Shaeffer, Bettina – Arnal, Oriol – Centelles, Pep – Obradors, Xavier – Solanas, Toni – Jordà, Alain – Vilanova, Josep Maria – Casajoana, Jordi – Serra, Rosa – Sala, Ignasi – Ribas, Marc – Carrera, Pep – Major, Xavier – Sala, Pere

Verb
emparar trans., pron. (pronominal emparar-se)

 • Proporcionar protecció i ajuda contra el perill.


SS1

25 d’abril de 2018. Mas de la Sala
Tema principal:
Assistents: 15

Ponent Jordi Ludevid, arquitecte Característiques, objectius, plantejament

Idees oportunitat:

 1. Convertir les amenaces (Montsalat, subsidiència, salinització, reputació territorial) en oportunitats
 2. Buscar idees/oportunitat fruit del coneixement expert i de la identitat del territori
 3. Oferir idees per iniciatives locals privades o públiques tot esperant un projecte territorial propi
 4. Una iniciativa cívica, xarxa no partidària, independent, sota la empara municipal

Holdderlein: “A on hi ha el perill, creix també el que salva.”
SS2

24 de juliol de 2018 Mas de la Sala
Tema principal:
Assistents: 15

Ponent Salvador Rueda, ecòleg urbà, biòleg, psicòleg
L’urbanisme Ecosistèmic i la salinització del Llobregat

Idees oportunitat:

 1. La funció guia de l’urbanisme ecosistèmic E/nH E=Energia; n=no persones jurídiques urbanes; H=valor de diversitat
  1. Disminuir el consum de materials i de energia E
  2. Augmentar la complexitat urbana i la informació nH
 2. El Pla Hidrològic de Catalunya fallit, que posava en valor els municipis de la sal i que va conduir a la dessaladora més gran de l’Estat.

 

SS3

25 d’octubre de 2018 Mas de la Sala
Tema principal:
Assistents: 14

Ponent Albert Cuchi, arquitecte

Eco-barris; arquitectura sostenible; municipis miners

Idees oportunitat:

 1. De les colònies mineres podríem passar als eco-barris (David Saldoni)
 2. La utilització́ de materials i fonts de energia locals (economia circular, autosostenibilitat, tancar cicles metabòlics) com a oportunitat

 

SS4

13 de febrer de 2019 Mas de la Sala

Tema principal:

Assistents: 17

Ponent Manuel Silva, advocat de l’Estat, membre del Consell d’Estat, soci del bufet R&J

Del règim jurídic especial de la Llei de Mines,
a la legislació ambiental dels municipis miners.

Idees oportunitat:

 1. En tràmit un Decret Llei Estatal per subvencionar els municipis del carbó. Possibilitat d’afegir els municipis de la sal.
 2. Possibilitat jurídica de substituir una sentencia inexecutable per mesures compensatòries executables.

 

SS5

25 d’octubre de 2018 Mas de la Sala

Tema principal:

Assistents: 12

Ponent Oriol Arnal, Fundació Aquamaris (Badalona)

El potencial “positiu” de les sals

Idees oportunitat:

 1. Utilització positiva de la sal (economia familiar) per bastir un projecte -FEDER- territorial:
  1. Producció agrària nutricional especialitzada (la sal nutrient de qualitat, tomàtecs)
  2. Producció ramadera especialitzada (granja familiar experimental)
  3. Usos terapèutics: balnearis; cosmètica.
 2. Possible Marca o Segell Territorial de Qualitat (gestionat pels 4 municipis) per aquests productes o iniciatives positives de la sal.

 

SS6

25 d’octubre de 2018 Mas de la Sala

Tema principal:

Assistents: 14

Ponent Bettina Shaeffer, arquitecta

Ambientalització dels Ajuntaments i dels Municipis

Idees oportunitat:

 1. Ambientalitzar els Ajuntaments per donar exemple i liderar la ambientalització de tot el municipi
 2. Formació cívica local i eines de suport a un pla estratègic ambiental

 

SS7

25 d’octubre de 2018 Mas de la Sala

Tema principal:

Assistents: 11

Ponent Pep Centelles, enginyer industrial

Transició energética i oportunitats locals

Idees oportunitat:

 1. Cobrir la cara sud del Montsalat amb plaques fotovoltaiques fent una Central Energètica FV
 2. Emmagatzemar energia en les galeries abandonades amb aire comprimit
 3. Generar ACS (aigua calenta sanitària) a partir de energia geotèrmica provinent de les galeries (aire/aigua) o de les corrents d’aigua subterrània (Aigua/aigua)

 

SS8

25 d’octubre de 2018 Mas de la Sala

Tema principal:

Assistents: 15

Ponent Xavier Obradors, científic, director del CSIC Cat

Idees oportunitat:

Estat actual de la recerca i la investigació sobre els

residus salins al mon

 1. Generació de energia elèctrica mitjançant un procés invers al de les dessaladores, gracies a una membrana separadora del clor i del sodi. El potencial teòric és de 1MW per m2 de membrana (10 anys).
 2. Desplegament d’agricultura vertical en el carrers subterranis abandonats amb el suport de leds.
 3. Hort solar al Barri de la Estació
 4. Possible recuperació de la turbina de la casa Torres Amat

 

SS9

25 d’octubre de 2018 Mas de la Sala

Tema principal:

Assistents: 11

Ponent Antoni Solanas, arquitecte

Bio arquitectura i bio urbanisme

Idees oportunitat:

 1. Estudi bio estratègic sobre l’impacte de la sal en la salut dels residents: territoris saludables, municipis saludables
 2. Equipaments públics municipals, lliures de ones electromagnètiques

 

SS10

25 d’octubre de 2018 Mas de la Sala

Ponent Alain Jordà, consultor.

 • Tema principal: Un projecte propi:
  Eines de Desenvolupament local dins la Agenda 2030

Assistents: 17

Idees oportunitat:

 1. És possible un pla de futur que impulsi “un projecte propi”, amb prioritats clares, concretes, a partir d’un paper en blanc.
 2. La definició del pla podria fer-se per part de 40 persones (no polítics) dels 4 municipis (50% dones; 30% joves). Tres matins de dissabte son suficients. L’Ajuntament convoca i després gestiona el Pla que és de llarg termini.
 3. El pla ha ser il·lusionant i no serà possible sense persones amb il·lusions, confiança i determinació.

 

SS11

6 de febrer de 2020 Cardona

Ponents: Josep Maria Vilanova, arquitecte i Jordi Casajoana (Omplim)

 • Tema principal: Habitatge, demografía i joves.

Assistents: 21

Idees oportunitat:

 1. Cal prestar molta atenció en facilitar la demanda d’habitatge als joves. El futur demogràfic en depèn.
 2. La oportunitat seria impulsar promocions com les desenvolupades per OMPLIM (Low profit + segell Bcorp) per fer atractiva la residencia i retenir els joves.

 

SS12

6 de febrer de 2023 Mas de La Sala

Ponent: Rosa Serra, historiadora i gestora cultural

 • Tema principal: El patrimoni miner a Europa i al mon
  Assistents, 16
 • Idees oportunitat:
 1. La mineria com a patrimoni industrial i cultural
 2. Un concurs internacional d’idees

 

SS13

26 de juny de 2023 Mas de la Sala

Ponents: Ignasi Sala i Marc Ribas (Bages Impuls); Pep Carrera (Projecte TETHYS)

 • Tema principal: Projectes turístics

Assistents: 16

Idees oportunitat:

 1.  Possible usos turístics innovadors mentre la muntanya existeixi (Bages Impuls)
 2.  Creació d’un centre vocacional a la antiga colònia minera de “La Butjosa”.
 3.  Creació d’un Centre d’Interpretació Parc Miner “La Butjosa”.

 

SS14

12 de desembre de 2023 Mas de la Sala

Ponent: Xavier Mayor Farguell (Biòleg, consultor ambiental i territorial)

 • Tema principal: Cost ambiental de treure la muntanya.
  Infraestructura verda, renaturalització, compensació.

Assistents: 13

Idees oportunitat:

 1. Els costos ambientals de la remoció avui inassumibles (co2-aigua-energia-transport-contaminació de l’indret destí)
 2. La infraestructura verda (Rio, 1992) visió integral del territori
a. La opció de re naturalitzar tota la muntanya (1 metre mínim).
b. La opció de compensació per reposar el capital natural del territori.

SS15

24 de gener de 2024 Mas de la Sala


Ponent: Pere Sala i Martín. Ambientòleg. Director General de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

 • Tema principal: Traces d’un paisatge. Configuració dels controvertits paisatges de la sal.
  Conca salina, caràcter, valors.

Documentació aportada: Mapa de les Unitats de Paisatge de Catalunya.
Catàleg de Paisatge: Les Comarques Centrals.

Assistents: 14

Idees oportunitat:

 1. La singularitat del paisatge miner. Espais en tensió que generen OPORTUNITATS. Els paisatges generen percepcions individuals i col·lectives.
 2. La conca salina té un “caràcter” associat a valors diversos: naturals-estètics-històrics-socials-simbòlics-productius. “No people, no landscape”.
 3. Dicotomia: aprofitar la cicatriu o tancar la ferida.

Relació completa de idees oportunitat

SS1

 1. Convertir amenaces en oportunitats
 2. Buscar idees/oportunitat fruit del coneixement expert i de la identitat del
 3. Compartir idees per iniciatives locals tot esperant un projecte territorial propi
 4. Una iniciativa cívica, no partidària, independent, sota la empara municipal.

SS2

 1. La fórmula de l’urbanisme ecosistèmic
 2. Disminuir el consum de materials i de energia
 3. Augmentar la complexitat urbana i la informació
 4. El Pla Hidrològic de Catalunya fallit, que posava en valor els municipis de la sal i que va conduir a la dessaladora més gran de l’Estat.

SS3

 1. De les colònies mineres podríem passar als eco-barris
 2. La utilització dels materials i fonts de energia locals (economia circular, autosostenibilitat, tancar cicles metabòlics)

SS4

 1. Possibilitat jurídica de substituir una sentencia inexecutable per mesures compensatòries executables.
 2. En tràmit un Decret Llei Estatal per subvencionar els municipis del carbó. Possibilitat d’afegir els municipis de la sal.

SS5

 1. Utilització positiva de la sal (economia familiar) (un fil per a un projecte FEDER):
 • Producció agrària nutricional especialitzada (la sal nutrient de qualitat, tomàtec)
 • Producció ramadera especialitzada (granja familiar experimental) • Usos terapèutics: balnearis, cosmètica.
 1. Possible Marca o Segell Territorial de Qualitat (dels municipis de la sal) per aquests productes o iniciatives

SS6

 1. Ambientalitzar els Ajuntaments per donar exemple i ambientalitzar el municipi
 2. Formació cívica local i Eines de suport a un pla estratègic ambiental

SS7

 1. Recobrir la cara sud del Montsalat amb plaques fotovoltaiques fent una Central Energètica FV.
 2. Emmagatzemar energia en les galeries abandonades amb aire comprimit
 3. Generar ACS (aigua calenta sanitària) a partir de energia geotèrmica provinent de les galeries (aire/aigua) o de les corrents d’aigua subterrània (aigua/aigua)
 4. Hort solar al Barri de la Estació
 5. Possible recuperació de la turbina de la casa Torres Amat

SS8

 1. Generació de energia elèctrica, mitjançant un procés invers al de les dessaladores, membrana separadora del clor i del sodi. Investigació en curs a Israel. 10 anys.
 2. Disposició de agricultura vertical a les galeries abandonades amb el suport de leds.

SS9

 1. Estudi bio estratègic sobre l’impacte de la sal en la salut dels residents: territoris, municipis saludables
 2. Equipaments públics municipals, lliures de ones electromagnètiques

SS10

 1. Un pla de futur que impulsi “un projecte propi”, amb prioritats clares, concretes, a partir d’un paper en blanc. Podria fer-se per part de 40 persones (no polítics) dels 4 municipis (50% dones; 30% joves).
 2. El pla ha ser il·lusionant i no serà possible sense persones amb il·lusions, confiança i determinació.

SS11

 1. Habitatge, demografia local, i joves, conceptes vinculats L’habitatge per joves un tema molt sensible pels municipis salins
 2. Nous valors a la promoció Low Profit + Segell Bicorp (OMPLIM)

SS12

 1. La mineria com a patrimoni industrial i cultural
 2. El concurs internacional d’idees

SS13

 1. Possible usos turístics innovadors mentre la muntanya existeixi (Bages Impuls)
 2. Regeneració d’habitatges i creació d’un centre vacacional a la antiga colònia minera de “La Butjosa”.
 3. Creació d’un Centre d’Interpretació Parc Miner “La Butjosa”.

SS14

 1. Els costos ambientals de la remoció avui inassumibles (co2-aigua-energia-transport-contaminació de l’indret destí)
 2. La infraestructura verda (Rio, 1992) visió integral del territori

SS15

 1. La singularitat del paisatge miner. Espais en tensió que generen OPORTUNITATS. Els paisatges generen percepcions individuals i col·lectives.
 2. La conca salina té un “caràcter” associat a valors diversos: naturals-estètics-històrics-socials-simbòlics-productius. “No people, no landscape”.
 3. Dicotomia: aprofitar la cicatriu o tancar la ferida.