SENSE ÈTICA NO HI HA PROFESSIÓ, NI PROFESSIONALITAT, NI PROFESSIONALS, NI COL·LEGI.

 1. Text per a una modificació d’Estatuts Coac creant la Comissió de Ètica professional i Deontologia[1] ampliant les tasques avui encomanades a la Comissió Disciplinaria[2] afegint les de divulgació, reflexió, vetlla[3].
 • Oferir una Bibliografia professionalista[4].
 • Preparar quatre màster class de referència[5]:
  • La professió avui: context socioeconòmic dels nous serveis professionals.
  • La professió: realitat històrica, realitat filosòfica, realitat jurídica[6].
  • DDHH, ODS, Agendes Urbanes i professió arquitectònica.
  • El Codi Deontològic dels arquitectes (Cat-Esp-UE)[7].
 • Recopilació de punts foscos i lluminosos de la realitat actual[8].
  • Projecte (autoria) i direcció obres (venia)
  • Dictàmens pericials
  • Llicències
  • Patrimoni
  • Concursos i jurats
  • Incompatibilitats (tècniques) (polítiques).
  • Altres conflictes: dumping; vida col·legial interna; sostenibilitat; comunicació; gènere; gent gran; etc.
 • Possibles vies de desplegament a càrrec de la CD[9].
  • Jornada anual (conferencia, taula rodona…)
  • Escola Sert (Bibliografia, màsters class)[10]
  • Accés a la col·legiació i a la professió (codi deontològic)
  • Les màsters class i els (90?+ass) electes
  • Demarcacions
  • Agrupacions
  • Publicacions
 • Agrupacions. Grup de treball Deontologia[11]


[1] Si perdéssim el visat la economia del Coac s’enfonsaria però el Coac seguiria. Si perdéssim la Deontologia el Col·legi desapareixeria (art 36 CE).

[2] Com és sabut, la deontologia només és una part de la ètica professional, és un sostre mínim obligatori per a tots els arquitectes (estiguin col·legiats o no). La ètica professional va més enllà, busca la excel·lència.

[3] La majoria de col·legis importants de les altres professions gaudeixen de Comissió de Ètica Professional i Deontologia amb funcions no solament disciplinàries sinó també de promoció, reflexió i divulgació. Pel contrari, el Coac disposa tan sols de Comissió de Règim Disciplinari, expressió arcaica i antipàtica.

[4] Ja disponible segons treballs efectuats durant el Deganat anterior.

[5] A Itàlia, el 4% dels 60 crèdits en tres anys de la FFCC obligatòria s’ha d’adreçar a la Deontologia.

[6] Ja disponible segons treballs efectuats durant el Deganat anterior.

[7] En algunes professions (com la advocacia) rebre aquestes classes és condició imprescindible per a la col·legiació.

[8] Disposar d’un mapa aproximat dels problemes, dels conflictes, que la Deontologia i la Ètica Professional evitaria o reduiria, seria útil per fer evident la versemblança de tot plegat.

[9] La nova Comissió de Ètica Professional i Deontologia podria actuar amb aquests instruments o d’altres.

[10] Converses ja iniciades durant el Deganat anterior.

[11] Un reduït nombre de companys podria liderar un grup de treball més ampli per impulsar aquest canvi que no té despeses econòmiques.