Emilio Tuñón

“Debemos priorizar lo posible sobre lo perfecto, las idees sobre las formes, la ética sobre la estética, el tiempo lento sobre el veloz, el “nosotros” sobre el “yo”. Porqué nos interesa la arquitectura que mejora la vida de las personas.”

Humanismo Digital

Entrevista dialogo con Joan Clotet https://joanclotet.com/podcast/?lang=ca https://podcasts.apple.com/es/podcast/humanismo-digital/id1516366883?i=1000541319983 33 – Una ciudad de profesiones con Jordi Ludevid – Humanismo Digital Economía y empresa 47min...

Manners before morals…

Intervenció a la Assemblea general del Col·legi d’Arquitectes DEL “MANNERS BEFORE MORALS” D’OSCAR WILDE AL “TO KEEP THE BALANCE”. A l’inici de un quadrienni, pot ser útil una reflexió sobre el criteri de priorització de les actuacions. Salta a la vista que “no es pot...

Sense un relat ètic no hi ha professió

SENSE ÈTICA NO HI HA PROFESSIÓ, NI PROFESSIONALITAT, NI PROFESSIONALS, NI COL·LEGI. Text per a una modificació d’Estatuts Coac creant la Comissió de Ètica professional i Deontologia[1] ampliant les tasques avui encomanades a la Comissió Disciplinaria[2] afegint les de...