Manners before morals…

Intervenció a la Assemblea general del Col·legi d’Arquitectes DEL “MANNERS BEFORE MORALS” D’OSCAR WILDE AL “TO KEEP THE BALANCE”. A l’inici de un quadrienni, pot ser útil una reflexió sobre el criteri de priorització de les actuacions. Salta a la vista que “no es pot...

Sense un relat ètic no hi ha professió

SENSE ÈTICA NO HI HA PROFESSIÓ, NI PROFESSIONALITAT, NI PROFESSIONALS, NI COL·LEGI. Text per a una modificació d’Estatuts Coac creant la Comissió de Ètica professional i Deontologia[1] ampliant les tasques avui encomanades a la Comissió Disciplinaria[2] afegint les de...

Barcelona – Madrid

“L´observation c´est l´invention” Decía el recientemente desaparecido catedrático de urbanismo Manuel de Solá – Morales que describir, ya es proponer. Josep Pla recordaba con frecuencia que quien sabe describir describe y quien no, interpreta. Finalmente, el...